Thông tư số 32/2011/TT-BTC về hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

[featured_image]

Ngày 14/3/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Theo quy định trong Thông tư này, hóa đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hóa dịch vụ và được lưu giữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hóa đơn đã lập dưới dạng giấy nhưng được xử lý, truyền hoặc lưu giữ bằng phương tiện điện tử không phải là hóa đơn điện tử.

Nội dung Thông tư số 32/2011/TT-BTC
Nội dung Thông tư số 32/2011/TT-BTC

Hóa đơn điện tử chỉ có giá trị pháp lý khi thỏa mãn đồng thời 02 điều kiện là: Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn và Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết.

Lưu ý: Thông tư 32/2011/TT-BTC hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020 theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC. Tuy nhiên, Khoản 2 Điều 26 được sửa đổi bởi Điều 1 Thông tư 88/2020/TT-BTC gia hạn hiệu lực Thông tư 32/2011/TT-BTC đến hết ngày 30/6/2022.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 15/08/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.