Thông tư 92/2015/TT-BTC thuế TNCN với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

[featured_image]

Ngày 15/06/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

Ngoài ra còn hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế TNCN quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Nội dung Thông tư 92/2015/TT-BTC

Theo đó, để được miễn thuế TNCN khi chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền trên đất, ngoài việc chỉ có duy nhất quyền sở hữu 01 nhà ở hoặc quyền sử dụng 01 thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân phải có quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Nội dung Thông tư 92/2015/TT-BTC
Nội dung Thông tư 92/2015/TT-BTC

Trong đó, thời điểm xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Sổ đỏ; riêng trường hợp được cấp lại, cấp đổi thì thời điểm xác định quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất ở được tính theo thời điểm khi được cấp lại, cấp đổi.

Ngoài Thông tư 92/2015/TT-BTC, còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 25/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.