Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa

[featured_image]

Theo Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2014 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay!

Thông tư 39/2014/TT-BTC

Nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC
Nội dung Thông tư 39/2014/TT-BTC

Cụ thể thì các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp được tạo hóa đơn tự in kể từ khi có mã số thuế gồm:

Doanh nghiệp được thành lập trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao; các đơn vị sự nghiệp công lập có sản xuất, kinh doanh theo quy định; doanh nghiệp, ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ mới thành lập từ ngày 01/06/2014 có vốn điều lệ dưới 15 tỷ đồng thực hiện đầu tư mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn được tự in hóa đơn nếu đã được cấp mã số thuế, có doanh thu hàng hóa, thiết bị, có hệ thống thiết bị đảm bảo cho việc in và lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; không bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế; có văn bản đề nghị sử dụng hoá đơn tự in...

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 03/05/2022 | Lượt tải: 4

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.