Thông tư 35/2022/TT-BTC quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định

[featured_image]

Ngày 16/6/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 35/2022/TT-BTC về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ là tài sản cố định. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay.

Thông tư 35/2022/TT-BTC

Nội dung Thông tư 35/2022/TT-BTC
Nội dung Thông tư 35/2022/TT-BTC

Theo đó, tài sản hạ tầng giao thông đường bộ có kết cấu độc lập hoặc là một hệ thống gồm nhiều bộ phận tài sản riêng lẻ liên kết với nhau để cùng thực hiện một hay một số chức năng nhất định, thỏa mãn đồng thời cả 02 tiêu chuẩn sau là tài sản cố định: có thời gian sử dụng 01 năm trở lên và có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Bên cạnh đó, nguyên giá tài sản hạ tầng giao thông đường bộ được thay đổi trong các trường hợp sau: Đánh giá lại giá trị tài sản theo quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền; Thực hiện nâng cấp, mở rộng tài sản theo dự án được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt; Lắp đặt thêm hoặc tháo dỡ một hay một số bộ phận của tài sản; Bị mất một phần hoặc hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc những tác động đột xuất khác.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 20/06/2022 | Lượt tải: 7

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.