Thông tư 08/2022/TT-BTC quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

[featured_image]

Ngày 09/02/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Thông tư 08/2022/TT-BTC

Đối tượng áp dụng Thông tư 08/2022/TT-BTC
Đối tượng áp dụng Thông tư 08/2022/TT-BTC

Theo đó, chi trong lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP gồm: Chi lập, thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; Chi đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; Chi thẩm định kết quả sơ tuyển; Chi lập, thẩm định hồ sơ mời đàm phán, hồ sơ mời thầu; Chi đánh giá hồ sơ dự đàm phán, hồ sơ dự thầu; Chi thẩm định kết quả lựa chọn nhà tư; Chi giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, các khoản thu trong lựa chọn nhà đầu tư từ tiền bán hồ sơ mời thầu và các khoản thu khác (nếu có) sau khi thực hiện các nghĩa vụ thuế được bên mời thầu nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật. Các cơ quan có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị được giao là bên mời thầu chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; hoàn trả các khoản chi Hội đồng tư vấn đã chi trong trường hợp kiến nghị của nhà đầu tư được xác định là đúng;… 

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 04/04/2022 | Lượt tải:

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.