Tải phần mềm MISA Mimosa.NET 2022

[featured_image]

Tải phần mềm Misa Mimosa.net 2022 là phần mềm phù hợp triển khai cho mọi đơn vị HCSN từ các đơn vị HCSN tự đảm bảo và đảm bảo 1 phần kinh phí hoạt động đến các đơn vị sự nghiệp NSNN đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động. Phiên bản đầu tiên năm 2020 ra mắt ngày 14 tháng 03 là MISA Mimosa.NET 2020 R4 đến nay. Cùng Kế Toán Việt Hưng cập nhật phần mềm mới nhất nhé.

Tải phần mềm MISA Mimosa.NET 2022

– Nghiệp vụ kho bạc: dự toán ngân sách;  dự toán bằng lệnh chi tiền tạm ứng hoặc thực chi; Tự động lập bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí và tình hình tạm ứng ngân sách với kho bạc; 3 mẫu đối chiếu theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP...

– Nghiệp vụ tiền mặt: thu tiền, chi tiền mặt ; in Phiếu thu, Phiếu chi; kiểm soát việc xuất quỹ âm,...

– Nghiệp vụ tiền gửi: theo dõi tiền gửi theo từng loại quỹ; Đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi với sổ phụ của ngân hàng; in ủy nhiệm chi, sổ tiền gửi, sổ chi tiết tiền gửi,…

– Nghiệp vụ tài sản cố định - công cụ dụng cụ: nghiệp vụ mua sắm tài sản; đánh giá lại tài sản khi nâng cấp, sửa chữa lớn tài sản; Tự động tính hao mòn, khấu hao TSCĐ;  ghi tăng, ghi giảm, điều chuyển CCDC...

Tải phần mềm MISA Mimosa.NET mới nhất 2022

– Nghiệp vụ mua hàng - bán hàng: báo cáo phân tích; tự động tính thuế GTGT cho từng hóa đơn mua hàng; Bán hàng thu tiền ngay, bán hàng chưa thu tiền, thu nợ của khách hàng...

– Quản lý và phát hành Hóa đơn/Biên lai điện tử

– Theo dõi công nợ phải thu, phải trả theo từng nguồn, hóa đơn, đối tượng.

– Theo dõi chặt chẽ tình hình tạm ứng của cán bộ trong đơn vị.

– Tự động lập các Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra và Tờ khai thuế GTGT để kê khai thuế GTGT.

– Tự động thực hiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ với Thuế GTGT đầu ra.

– Hạch toán bút toán cho các chứng từ nộp thuế.

– Đặc biệt, Xuất khẩu Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào, bán ra để nhập khẩu vào hệ thống HTKK của Tổng cục thuế.

– Lập được các chứng từ nghiệp vụ khác, Chứng từ ghi sổ, Bảng tổng hợp chứng từ cùng loại.

– Tự động hạch toán các bút toán kết chuyển số dư cuối năm và quyết toán số dư đầu năm.

– Tự động kết chuyển chênh lệch thu chi hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ.

– Thực hiện việc khóa sổ kế toán cuối kỳ để số liệu, báo cáo không bị thay đổi, chênh lệch.

– Bổ sung 6 mẫu Sổ ngân sách quyết toán và 29 mẫu Sổ kế toán tài chính.

– Bổ sung 5 mẫu Báo cáo tài chính và 5 mẫu Báo cáo quyết toán.

– Đầy đủ các Sổ sách kế toán theo các hình thức: Chứng từ ghi sổ, Nhật ký chung, Nhật ký sổ cái.

– Hỗ trợ nhiều báo cáo quản trị, biểu đồ thống kê về kinh phí theo từng nguồn, tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi, công nợ khách hàng, nhân viên,…giúp lãnh đạo dễ dàng nắm bắt số liệu.

– Bất cứ lúc nào kế toán cũng dễ dàng nắm tình hình nhập xuất tồn vật tư hàng hóa, công cụ dụng cụ, công nợ phải thu, phải trả,…

– Linh hoạt đáp ứng biểu mẫu chứng từ kho bạc, báo cáo theo nhu cầu đơn vị, có thể kết xuất báo cáo ra Excel, Word, PDF, HTML, ảnh,…

– Tổng hợp báo cáo tài chính toàn ngành, toàn địa phương: Các đơn vị trực thuộc dễ dàng kết xuất và gửi Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán cho đơn vị chủ quản. Chỉ cần 2 giờ, đơn vị chủ quản có thể tổng hợp Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán toàn ngành cho khoảng 50 đơn vị trực thuộc.

Tải phần mềm Misa Mimosa.net 2022 ngay trong file đính kèm nhé! Bạn có thể truy cập fanpage, kênh youtube của chúng tôi để không bỏ lỡ những thông tin hay liên quan đến kế toán nhé!

Cập nhật: 12/02/2022 | Lượt tải: 232

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *