Quyết định 508/QĐ-TTg 2022 Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030

[featured_image]

Ngày 23/04/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 508/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Nội dung Quyết định 508/QĐ-TTg

Nội dung Quyết định 508/QĐ-TTg
Nội dung Quyết định 508/QĐ-TTg

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ hỗ trợ người nộp thuế được thực hiện qua phương thức điện tử đạt tối thiểu 70%; tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được cơ quan thuế giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ nhận được đạt tối thiểu 80%; tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế, miễn, giảm thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng hạn đạt tối thiểu 98%...

Nhằm đạt được các mục tiêu đề ra, Thủ tướng chỉ đạo một số giải pháp cụ thể nhằm cải cách chính sách thuế và cải cách quản lý thuế. Cụ thể, tiếp tục thu gọn số lượng mức thuế suất để đơn giản biểu thuế nhập khẩu, phấn đấu đến năm 2025 số lượng mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm từ 32 xuống còn khoảng 25 mức vào năm 2025 và 20 mức vào năm 2030.

Hi vọng thông tin về Quyết định 508/QĐ-TTg được chia sẻ trên đâ sẽ giúp kế toán viên nhanh chóng nắm bắt nội dung quan trọng để áp dụng phù hợp với doanh nghiệp của mình. Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 25/04/2022 | Lượt tải: 5

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.