Quyết định 1421/QĐ-BTC 2022 Danh mục báo cáo định kỳ thuế

[featured_image]

Ngày 15/7/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Chi tiết mời bạn tải file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng để xem chi tiết.

Quyết định 1421/QĐ-BTC

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định 1421/QĐ-BTC này 01 chế độ báo cáo mới ban hành thuộc lĩnh vực thuế, gồm: báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí 04 chế độ báo cáo thay thế.

Nội dung Quyết định 1421/QĐ-BTC
Nội dung Quyết định 1421/QĐ-BTC

Cụ thể, Quyết định 1421/QĐ-BTC quy định chế độ báo cáo mới gồm:

+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

+ Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (Đối với biên lai giấy)

+ Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ quan thuế

+ Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử gửi cơ quan thuế

4 chế độ báo cáo mới
4 chế độ báo cáo mới

03 chế độ báo cáo định kỳ bị bãi bỏ theo Quyết định 1421/QĐ-BTC, gồm:

+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in hóa đơn

+ Báo cáo nhận in/cung cấp phần mềm tự in biên lai/cung cấp giải pháp biên lai điện tử

+ Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu CTT 25/AC).

Việc thay đổi này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2022, do đó bạn cần tải ngay Quyết định 1421/QĐ-BTC để biết chi tiết nội dung cũng như cách thực hiện đúng theo quy định.

Truy cập thêm fanpage của chúng tôi để nhận thông tin quan trọng nhanh và chính xác nhất.

Cập nhật: 22/07/2022 | Lượt tải: 9

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.