Nghị quyết 24/NQ-CP 2022 Tờ trình của Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

[featured_image]

Ngày 03/3/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết 24/NQ-CP về Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020. Tải Nghị quyết đính kèm để theo dõi chi tiết hơn cùng Kế Toán Việt Hưng.

Nghị quyết 24/NQ-CP 2022 Tờ trình của Chính phủ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020

Nghị quyết 24/NQ-CP 2022

Theo đó, Chính phủ thông qua để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 theo đề nghị của Bộ Tài chính. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo. Ngoài ra, giao Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ hoàn thiện, ký Tờ trình báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020. Trong đó cần lưu ý làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý giải trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Truy cập fanpage để biết thêm nhiều thông tin hữu ích nhé

Cập nhật: 04/03/2022 | Lượt tải: 4

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *