Nghị định 89/2021/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

[featured_image]

Từ 10/12, bỏ hình thức bồi dưỡng tập sự đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức mới được ban hành sẽ nêu chi tiết về nội dung này. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu ngay!

Nội dung Nghị định 89/2021/NĐ-CP

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Cụ thể, quy định mới đã bỏ hình thức bồi dưỡng tập sự và bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm (thời gian thực hiện tối thiểu là 01 tuần/01 năm; một tuần được tính bằng 05 ngày học, một ngày học 08 tiết) tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP.

Nghị định 89/2021/NĐ-CP

Bên cạnh đó, theo quy định cũ, chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức, thời gian thực hiện tối thiểu là 06 tuần, tối đa là 08 tuần.

Tuy nhiên, từ ngày 10/12, thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương chỉ còn tối đa 04 tuần; thời gian thực hiện đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương chỉ còn tối đa 06 tuần. Riêng thời gian thực hiện chương trình, tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương vẫn giữ tối đa 08 tuần như cũ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/12/2021. Mời bạn click tải ngay Nghị định 89/2021/NĐ-CP để cập nhật nội dung ngay. Các Thông tư, Nghị định hoặc các văn bản liên quan về nghiệp vụ kế toán đều được chúng tôi đăng tải tại website, fanpage. Truy cập hoặc để lại bình luận dưới bài viết về văn bản bạn đang cần tìm kiếm để Kế Toán Việt Hưng hỗ trợ bạn nhé!

Cập nhật: 14/02/2022 | Lượt tải: 5

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *