Nghị định 87/2021/NĐ-CP kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi Nghị định 20/2020/NĐ-CP về thí điểm quản lý lao động, tiền lương

[featured_image]

Ngày 29/9/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 87/2021/NĐ-CP về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng

Nghị định 87/2021/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 87/2021/NĐ-CP

Theo quy định mới, tiếp tục thực hiện các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của Thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên tại Nghị định 20/2020/NĐ-CP đối với tập đoàn, tổng công ty sau: Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP; Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 01/04/2022 | Lượt tải: 3

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.