Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NCC-CP quy định miễn, giảm thuế

[featured_image]

Ngày 20/6 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hoá đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NCC-CP quy định miễn, giảm thuế. Chi tiết mời bạn xem trong file đính kèm bài viết của Kế Toán Việt Hưng.

Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 41/2022/NĐ-CP
Nội dung Nghị định 41/2022/NĐ-CP

Trong Nghị định, 2 vài thông tin liên quan đến hoá đơn, chứng từ đã được thay đổi nhằm hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hoá đơn thuận tiện nhất!

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành kèm theo Nghị định này Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ."

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 21/06/2022 | Lượt tải: 6

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.