Nghị định 22/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

[featured_image]

Ngày 25/03/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 22/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh. Xem chi tiết tại file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng ngay

Nội dung Nghị định 22/2022/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 22/2022/NĐ-CP
Nội dung Nghị định 22/2022/NĐ-CP

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm là phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật trong toàn quốc. Theo quy định hiện hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm đối với phim điện ảnh, phim truyền hình để phổ biến, phát hành theo quy định của pháp luật trong toàn quốc hoặc trên địa bàn hai địa phương trở lên.

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm cho cá nhân, tổ chức ở địa phương đối với phim để phát hành, phổ biến theo quy định của pháp luật do Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương nhập khẩu. Cơ quan cấp phép nhập khẩu phim thu hồi Giấy phép nhập khẩu phim khi phát hiện nội dung phim vi phạm quy định cấm tại Luật Điện ảnh.

Còn rất nhiều các nội dung quan trọng liên quan đến nghiệp vụ kế toán mà bạn cần quan tâm đó! Xem thêm nhiều thông tin hữu ích qua fanpage về kế toán nhé!

Cập nhật: 25/04/2022 | Lượt tải: 5

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.