Nghị định 13/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định quy định thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Đo lường

[featured_image]

Nghị định 13/2022/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết!

Nghị định 13/2022/NĐ-CP

Nghị định 13/2022/NĐ-CP

Theo đó, Chính phủ bổ sung việc quản lý Nhà nước về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa như sau: Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nâng cao năng lực kỹ thuật cho hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; Quy định hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu; Quản lý sử dụng mã truy vết sản phẩm, mã truy vết địa điểm và vật mang dữ liệu;…

Tải ngay file Nghị định đính kèm để tìm hiểu rõ hơn về các nội dung trong Nghị định được áp dụng từ ngày 1/3/2022 nhé! Và đừng quên truy cập fanpage để kiến thức kế toán liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp của bạn.

Cập nhật: 01/03/2022 | Lượt tải: 6

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *