Nghị định 114/2021/NĐ-CP quản lý vốn vay ưu đãi nước ngoài

[featured_image]

Ngày 16/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.

Nghị định 114/2021/NĐ-CP

Nội dung Nghị định 114/2021/NĐ-CP
Nội dung Nghị định 114/2021/NĐ-CP

Theo đó, vốn ODA không hoàn lại được ưu tiên sử dụng để thực hiện chương trình, dự án phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; hỗ trợ xây dựng chính sách, thể chế và cải cách; phòng, chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cứu trợ thảm họa, phòng chống dịch bệnh; thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng trưởng xanh; đổi mới sáng tạo; an sinh xã hội;…

Vốn vay ODA được ưu tiên sử dụng cho các chương trình, dự án trong lĩnh vực y tế, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, hạ tầng kinh tế thiết yếu không có khả năng thu hồi vốn trực tiếp. Ngoài ra, các chương trình, dự án vay về để cho vay lại theo quy định; chương trình, dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước trong phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội được ưu tiên sử dụng vốn vay ưu đãi.

Trong bài viết trên, chúng tôi đã chia sẻ những thông tin quan trọng kèm văn bản Nghị định 114/2021/NĐ-CP mới được ban hành. Nhận thêm nhiều thông tin nghiệp vụ quan trọng hơn tại fanpage của chúng tôi nhé!

Cập nhật: 22/07/2022 | Lượt tải: 7

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.