Tổng cục thuế nâng cấp ứng dụng Etax 2021

[featured_image]

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Thuế điện tử phân hệ doanh nghiệp (nâng cấp ứng dụng eTax) hỗ trợ Tải và nộp hồ sơ Quyết toán thuế lên hệ thống, cụ thể mời bạn theo dõi trong bài viết của Kế Toán Việt Hưng.

Nội dung nâng cấp ứng dụng Etax

- Hỗ trợ NNT tải tờ khai quyết toán thuế năm 2021 phi cấu trúc (hồ sơ có định dạng doc, docx, xls, xlsx, pdf). Danh sách tờ khai cho phép tải như sau:

Nội dung nâng cấp ứng dụng Etax

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mẫu số 02/TAIN (TT80).

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 03/TNDN (TT80)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 04/TNDN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phí bảo vệ môi trường mẫu số 02/PBVMT (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phí mẫu số 02/PH (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phí, lệ phí do cơ quan đại diện ở nước ngoài thu mẫu số 02/PHLPNG (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 02/NTNN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài mẫu số 04/NTNN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng vận tải nước ngoài mẫu số 01/VTNN (TT80)

+ Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà mẫu số 02/LNCN-PSC (TT80)

+ Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà mẫu số 02/LNCN-VSP (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu số 02/TAIN-VSP (TT80)

+ Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên mẫu số 01/ĐCĐB-VSP (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02/PTHU-VSP (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu số 02/TNDN-VSP (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 02/PTHU-DK (TT80)

+ Tờ khai quyết toán phụ thu mẫu số 03/PTHU-DK (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí mẫu số 02/TAIN-DK (TT80)

+ Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí mẫu số 02/TNDN-DK (TT80)

+ Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại mẫu số 01/QT-LNCL (TT80).

+ Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý mẫu số 01/ĐK-TĐKTT (TT80)

+ Bản xác định số tiền thuế phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý mẫu số 02/XĐ-PNTT (TT80)

+ Tờ khai phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện ở nước ngoài thu mẫu số 01/PHLPNG (TT80)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài mẫu số 01/HKNN (TT80)

+ Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài mẫu số 01/TBH (TT80)

+ Tờ khai phụ thu tạm tính mẫu số 01/PTHU-DK (TT80)

+ Phụ lục bảng kê chi tiết số thuế phải nộp đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý mẫu số 01-1/KTTSBĐ (TT80)

+ Tờ khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên mẫu số 01/ĐCĐB-VSP (TT80).

- Hỗ trợ NNT nhận thông báo tiếp nhận đối với tờ khai quyết toán thuế tại địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với CQT.

- Hỗ trợ NNT tra cứu thông báo tiếp nhận tờ khai quyết toán thuế đã nộp tới CQT.

Mọi vướng mắc trong quá trình sử dụng, người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.

Lưu ý: Chức năng Tải file phi cấu trúc nằm ở bên phải chỗ Nộp tờ khai XML

Để tìm hiểu những nâng cấp ứng dụng Etax, tải ngay file tài liệu đính kèm trong bài viết nhé! Truy cập fanpage để cùng cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến nghiệp vụ kế toán của bạn.

Cập nhật: 23/02/2022 | Lượt tải: 11

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *