Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg

mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Ngày 28/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08/2022/QĐ-TTg thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, để người lao động được hưởng chính sách này thì cần lập mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà được đính kèm. Cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về mẫu đơn này nhé!

THỦ TỤC KÊ KHAI NỘP NHẬN TRỢ CẤP HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ

– NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 (mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà) và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg để gửi người sử dụng lao động tổng hợp.

– Trên cơ sở đề nghị của NLĐ, người sử dụng lao động tổng hợp danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 03 ngày làm việc.

Trường hợp có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, người sử dụng lao động tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trong vòng 02 ngày làm việc.

– Trước ngày 15 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi danh sách NLĐ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến cơ quan BHXH để xác nhận NLĐ đang tham gia BHXH bắt buộc. Người sử dụng lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của NLĐ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của NLĐ.

– Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 10 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Trường hợp người sử dụng lao động là hộ kinh doanh thì gửi kèm theo đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà của NLĐ theo Mẫu số 01 (mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà).

– Nơi tiếp nhận hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: chậm nhất hết ngày 15/8/2022.

– Thời hạn giải quyết:

+ Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

+ Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho NLĐ.

Lưu ý khi làm mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
Mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà

- Ghi cụ thể số nhà, tổ, tên đường/phố, thôn, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã, tỉnh/thành phố.

- Lựa chọn và tích (X) vào ô tương ứng với nội dung.

- Ô người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trước ngày 01/4/2022.

- Ô người lao động quay trở lại thị trường lao động: Dành cho người có hợp đồng lao động được giao kết và thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

- Lao động làm việc trong doanh nghiệp tích (X) vào ô và ghi thông tin Tài khoản; lao động làm việc trong hợp tác xã, hộ kinh doanh lựa chọn và tích (X) vào □ tương ứng với lựa chọn và ghi thông tin.

Đừng để mất quá nhiều thời gian tìm kiếm, vì mẫu đơn đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà đã được đính kèm ngay trong bài viết. Và cũng đừng bỏ lỡ các thông tin quan trọng được chia sẻ trên fanpage của chúng tôi nhé!

Cập nhật: 31/03/2022 | Lượt tải: 307

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.