Mẫu 01 giảm thuế GTGT áp dụng theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

[featured_image]

Mẫu số 01 về giảm thuế GTGT, nộp kèm Tờ khai thuế GTGT nếu có hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng được giảm thuế GTGT xuống 8%. Tải ngay file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng nhé!

Mẫu số 01 về giảm thuế GTGT

Mẫu số 01 về giảm thuế GTGT

Tại Khoản 3 Điều 1 có nội dung về thủ tục áp dụng với các đối tượng được hưởng chính sách giảm thuế GTGt 2022 như sau:

"3. Trình tự, thủ tục thực hiện

a) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm a khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán. Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

b) Đối với cơ sở kinh doanh quy định tại điểm b khoản 2 Điều này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm... (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”."

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị định 15, để được giảm VAT, doanh nghiệp cần xuất hoá đơn theo mức thuế được giảm và kê khai các mặt hàng, dịch vụ được giảm thuế xuống 8%.

Lưu ý: Cơ sở kinh doanh phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT. Trường hợp cơ sở kinh doanh không lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT thì không được giảm thuế GTGT (Theo khoản 4 Điều 1 Nghị định 15).

Mẫu số 01 về giảm thuế GTGT trên đây sẽ được áp dụng với tất cả các đối tượng được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT 2022. Do đó, việc cập nhật mẫu này là vô cùng cần thiết. Truy cập ngay fanpage để không bỏ lỡ bất cứ thông tin hữu ích liên quan đến kế toán nhé!

Cập nhật: 16/02/2022 | Lượt tải: 35

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *