Công văn 28218/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách thuế hóa đơn điện tử

[featured_image]

Công văn 28218/CTHN-TTHT Hà Nội 2022 chính sách thuế hóa đơn điện tử trả lời các nội dung liên quan đến hoá đơn điện tử. Xem chi tiết trong file đính kèm của Kế Toán Việt Hưng.

Công văn 28218/CTHN-TTHT

Nội dung Công văn 28218/CTHN-TTHT
Nội dung Công văn 28218/CTHN-TTHT

Trả lời công văn số 05052022 đề ngày 23/5/2022 của Công ty TNHH Christian Dior Việt Nam hỏi về chính sách thuế hoá đơn điện tử, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 của Quốc hội quy định về việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế

- Căn cứ Khoản 4 ĐIều 7 Nghị định 126/2022/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về các trường hợp nộp thuế...

Để tránh các sai sót không mong muốn liên quan đến quá trình chuyển đổi và sử dụng hoá đơn điện tử. Mời bạn truy cập thêm fanpage của chúng tôi để cập nhật kiến thức nghiệp vụ mỗi ngày cùng cộng đồng nhà kế.

Cập nhật: 29/06/2022 | Lượt tải: 25

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.