Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc

[featured_image]

Mẫu biên bản bàn giao công việc khi nghỉ việc là tài liệu dùng để ghi chép lại quá trình chuyển giao các trách nhiệm, công việc, tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan từ người lao động đang nghỉ việc cho người khác hoặc cho bộ phận, phòng ban trong tổ chức. Mục đích là để đảm bảo rằng tất cả công việc liên quan được chuyển giao một cách minh bạch và không có công việc nào bị gián đoạn.

Biên bản bàn giao công việc thường bao gồm các thông tin sau:

1. Thông tin về người bàn giao và người nhận bàn giao: Tên, chức vụ và phòng ban của cả hai bên.

2. Thời gian bàn giao: Ghi rõ ngày, tháng, năm diễn ra việc bàn giao.

3. Nội dung bàn giao: Liệt kê cụ thể công việc, dự án, hồ sơ, tài liệu, các tài sản đang quản lý hoặc sử dụng, thông tin liên lạc quan trọng, mật khẩu truy cập hệ thống, và các công việc đang trong quá trình thực hiện.

4. Tình trạng của công việc và tài liệu: Mô tả chi tiết về tình trạng các công việc và tài liệu tại thời điểm bàn giao, bất kỳ vấn đề nào cần lưu ý hoặc giải quyết sau khi bàn giao.

5. Cam kết của người bàn giao: Người bàn giao cam kết rằng đã chuyển giao đầy đủ và chính xác những gì thuộc về trách nhiệm của họ.

6. Chữ ký của các bên liên quan: Bao gồm chữ ký của người bàn giao, người nhận bàn giao và thường có sự chứng kiến của người quản lý trực tiếp hoặc nhân sự.

Trong thực tế, khi một nhân viên quyết định nghỉ việc, họ sẽ cần phải thực hiện quá trình bàn giao công việc cho người khác hoặc cho phòng ban liên quan. Quá trình này thường được thực hiện dưới sự giám sát của quản lý hoặc nhân sự để đảm bảo rằng mọi thông tin và tài liệu được chuyển giao đầy đủ và không có thông tin nào bị thiếu sót. Biên bản bàn giao sau đó sẽ được lưu trữ như một phần của hồ sơ nhân sự và có thể được sử dụng làm bằng chứng hoặc tham khảo nếu cần thiết trong tương lai.

Cập nhật: 18/03/2024 | Lượt tải: 11048

Tải về
This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *