Bài tập tài chính doanh nghiệp – hạch toán phải trả người bán

Bài tập tài chính doanh nghiệp – hạch toán phải trả người bán | Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan trọng để nhận biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp.

Kế Toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán tài chính 1 liên quan đến các khoản công nợ: Hạch toán phải trả người bán – TK 331

Bài tập tài chính doanh nghiệp – hạch toán phải trả người bán

Công ty M nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tổ chức kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. khai thường xuyên. Trong tháng 3, phòng kế toán có tài liệu liên quan đến tình hình thanh toán với người bán và người nhận thầu như sau:

Số dư đầu tháng 3:

TK 331: 31.000.000đ, trong đó: công ty xây dựng số 1  –  số  dư Nợ: 50.000.000đ, cửa hàng Đồng Tâm – số dư Có: 80.000.000đ, ông A – số dư Có: 1.000.000đ.

Bài tập tài chính doanh nghiệp - hạch toán phải trả người bán
Bài tập tài chính doanh nghiệp – hạch toán phải trả người bán

Số phát sinh trong tháng:

1. Ngày 02/03 nhập kho 5.000kg vật liệu X chưa thanh toán tiền cho công ty Đông Hải, đơn giá chưa thuế GTGT ghi trên hóa đơn (GTGT) 10.000đ/kg, thuế GTGT 5%.

2. Ngày 05/03 mua một máy vi tính theo hóa đơn (GTGT) 16.500.000đ (gồm thuế GTGT 10%) chưa trả  tiền của cửa hàng vi tính 106, dùng cho câu lạc bộ do quỹ phúc lợi đài thọ.

3. Ngày 08/03 nghiệm thu công trình nhà kho do công ty xây dựng số 1 nhận thầu (phần xây lắp) theo hóa đơn (GTGT) 165.000.000đ (gồm thuế GTGT 15.000.000đ).

4. Ngày 10/03 chuyển TGNH thanh toán số tiền còn nợ công ty xây dựng số 1.

5. Ngày 12/03 chi tiền mặt thanh toán cho cửa hàng vi tính 106 sau khi trừ chiết khấu thanh toán được hưởng là 1% giá chưa thuế.

6. Ngày 20/03 nhập kho hàng hóa E mua chịu của công ty X theo hóa đơn (GTGT) 10.500.000đ (gồm thuế GTGT 5%).

7. Ngày 24/03 ứng trước bằng tiền mặt theo hợp đồng giao thầu sửa chữa lớn xe vận tải cho Garage Ngọc Hùng 2.000.000đ.

8. Ngày 26/03 chi phí gia công khuôn mẫu phải trả cho cơ sở cơ khí Phú Thọ theo hóa đơn bán hàng thông thường 10.000.000đ. Công ty nhận toàn bộ khuôn mẫu đã thuê ngoài gia công với giá thực tế 15.000.000đ, giao thẳng cho phân xưởng sử dụng, ước tính phân bổ 18 tháng từ tháng sau.

9. Ngày 28/03 công ty xử lý số  tiền nợ  không ai đòi, khoản tiền phải trả  cho ông A là 1.000.000đ được tính vào thu nhập khác.

10. Cuối tháng nhận được hóa đơn (GTGT) của XN Thiên Long số tiền 5.500.000đ (gồm thuế GTGT 500.000đ). Công ty đã chấp nhận thanh toán nhưng vật tư vẫn chưa về nhập kho.

Yêu cầu:

  Trình bày bút toán ghi sổ các nghiệp vụ trên.

  Mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với từng nhà cung cấp.

Bài giải bài tập tài chính doanh nghiệp – hạch toán phải trả người bán

Ngày 02/03

Nợ TK 152:                            50.000.000   = 5.000 x 10.000

Nợ TK 133:                              2.500.000

Có TK 331 (Đông Hải):          52.500.000

Ngày 05/03

Nợ TK 211:                             16.500.000

Có TK 331 (VT 106):              16.500.000

Nợ TK 4312:                           16.500.000

Có TK 4313:                           16.500.000

Ngày 08/03

Nợ TK 2412:                         150.000.000

Nợ TK 133:                             15.000.000

Có TK 311 (xây dựng số 1):  165.000.000

Ngày 10/03

Nợ TK 311 (xây dựng số 1):   115.000.000   = 165.000.000 – 50.000.000

Có TK 112:   115.000.000

Ngày 12/03

Nợ TK 331 (VT 106):               16.500.000

Có TK 515:                                   150.000   = 15.000.000 x 1%

Có TK 111:                               16.350.000

Ngày 20/03

Nợ TK 156:                             10.000.000

Nợ TK 133:                                  500.000

Có TK 331 (X):                       10.500.000

Ngày 24/03

Nợ TK 331 (Ngọc Hùng):          2.000.000

Có TK 111:                                2.000.000

Ngày 26/03

Nợ TK 154:                             10.000.000

Có TK 331:                              10.000.000

Nợ TK 242:                              15.000.000

Có TK 154:                               15.000.000

Ngày 28/03

Nợ TK 331 (A):                           1.000.000

Có TK 711:                                 1.000.000

Cuối tháng

Nợ TK 151:                                5.000.000

Nợ TK 133:                                   500.000

Có TK 331 (Thiên Long):           5.500.000

Tham khảo:

Khóa học thực hành kế toán dành cho sinh viên

Các bạn có thể tham khảo các khóa học thực hành tại Kế toán Việt Hưng bằng cách gọi đến hotline hoặc nhắn tin trực tiếp qua fanpage của chúng tôi!

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận