Học Viên Hà Phi Long (1997)

HÀ NỘI
Đã hoàn thành 2 Khóa học Nguyên lý Kế toán Doanh nghiệp & Khoá học kế toán Khách sạn
Cảm ơn chị Huyền đã hướng dẫn nhiệt tình, giúp đỡ em có thêm nhiều kiến thức về nguyên lí kế toán và hiểu rõ hơn về kế toán khách sạn, công việc sắp tới của em. Cảm ơn chị và trung tâm kế toán Việt Hưng ạ!!!

HỌC VIÊN – HÀ PHI LONG

_1997_

🎊 Đã hoàn Thành xuất sắc 2 Khóa học Nguyên lý Kế toán Doanh nghiệp & Khoá học kế toán Khách sạn 🎊 

🌟 🌟 🌟 🌟

Friday, October 4, 2019

Dear Ms. CAO KHÁNH HUYỀN,

Cảm ơn chị Huyền đã hướng dẫn nhiệt tình, giúp đỡ em có thêm nhiều kiến thức về nguyên lí kế toán và hiểu rõ hơn về kế toán khách sạn, công việc sắp tới của em.

học viên kế toán việt hưng

Cảm ơn chị và trung tâm kế toán Việt Hưng ạ!!!

học viên kế toán việt hưng

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng,

Phi Long

————————————

🎉🎉 Kế toán Việt Hưng vui mừng khi đã thực hiện thành công sứ mệnh chia sẻ những kiến thức chuyên môn sâu thực tế và tạo cơ hội cho học viên được thực hành ngay tại lớp.

**************

👩‍🎓👨‍🎓NỀN TẢNG VỮNG CHẮC – TIẾN BƯỚC PHÁT TRIỂN
(https://lamketoan.vn/khoa-hoc-nguyen-ly-ke-toan-doanh-nghiep.html)
✒️Hướng dẫn chung về nguyên lý kế toán DN: hệ thống tài khoản theo các thông tư, các mã, đầu tài khoản, tính chất – nguyên tắc cơ bản
📍Kế toán mua hàng – Kế toán mua NVL
✒️Kế toán bán hàng và giảm giá hàng bán
📍Mua CCDC – TSCĐ
✒️Kế toán tiền lương – Kế toán giá thành
📍Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh doanh
✒️Làm bài tập lên Báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.
#KẾT_QUẢ ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC KHÁCH SẠN:
🏩Khai báo các mã kho,mã vật tư, thành phẩm các danh mục, tài khoản ngân hàng/mã dịch vụ phòng nghỉ mảng khách sạn
👩‍🍳Quản lý, theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, công nợ phải trả cho nhà cung cấp
🏩Tổng hợp, cập nhật, báo cáo hàng tồn kho, nguyên vật liệu (NVL)
👩‍🍳Lập báo cáo, xử lý, phân bổ tài sản cố định (TSCĐ), công cụ dụng cụ (CCDC) từ cuối kỳ trước chuyển sang kỳ hiện tại
🏩Nhập số dư tất cả các tài khoản cuối năm trước chuyển sang năm hiện tại.
👩‍🍳Lập các mã công việc trong dịch vụ phòng nghỉ
🏩Hạch toán hóa đơn chi phí phân bổ (tính vào giá thành của dịch vụ phòng); hóa đơn mua mới và phân bổ CCDC/TSCĐ
👩‍🍳Tính toán, phân bổ quy trình tính giá thành cho mảng giá thành phòng nghỉ
🏩Tính toán, phân bổ chi phí chung cho cả 2 mảng theo tỉ lệ (%)/ tỉ lệ khấu hao TSCĐ, CCDC /cân đối doanh thu – giá vốn của từng mảng
LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH – IN ẤN SẮP XẾP SỔ SÁCH

🗣 LIÊN HỆ NGAY ĐỂ NHẬN TƯ VẤN TỪ NHỮNG NHÀ CHUYÊN MÔN CÓ KINH NGHIỆM:

098.868.0223 –  0982.929.939 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.