Chuyên mục: Làm kế toán tổng hợp

6 điểm mới chú ý Luật Xây dựng sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

luật xây dựng sửa đổi

Luật xây dựng sửa đổi – Trong kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật […]

Hồ sơ mời thầu là gì? Điều kiện phát hành và đăng tải thông báo mời thầu 2020

hồ sơ mời thầu

Hồ sơ mời thầu là gì? Là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu và để bên mời thầu […]

Biểu mức thu phí khai thác & sử dụng dữ liệu môi trường đã được công bố 2020

dữ liệu môi trường đã được công bố

Dữ liệu môi trường đã được công bố 2020 | Thông tư số 22/2020/TT-BTC được Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường – có hiệu lực thi hành kể […]

Các mẫu lời chứng thực chữ ký mới nhất | Thông tư 01/2020/TT-BTP

mẫu lời chứng thực chữ ký

Mẫu lời chứng thực chữ ký | Theo Từ điển Tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ, NXB Đà Nẵng năm 1997, chứng thực được định nghĩa “Nhận cho để làm bằng chứng là đúng sự thật. Chứng thực lời khai. Xác nhận là đúng. Thực tiễn đã chứng thực điều đó”. Cùng Kế toán Việt […]

Thông tư 01/2020/TT-BTP | Chứng thực là tâm điểm đáng chú ý

thông tư 01/2020/tt-btp

Thông tư 01/2020/TT-BTP | Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực […]

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy từ 03/4/2020

bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy

Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô xe máy | Bộ Tài Chính ban hành Quyết định số 452/QĐ-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 về Bảng giá điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy ban hành kèm theo Quyết định số 618/QĐ-BTC […]

Doanh nghiệp giải thể khi nào? Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế

doanh nghiệp giải thể khi nào

Doanh nghiệp giải thể khi nào? Doanh nghiệp giải thể có được hoàn thuế không? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để bạn nắm được những thông tin cần thiết về các quy định giải thể doanh nghiệp nhé.  1. Doanh nghiệp giải thể khi nào? Tại Điều 201. Các trường hợp và điều […]

Làm kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh (phần 2)

kế toán doanh thu chi phí

Kế toán doanh thu chi phí và xác định KQKD (phần 2) – Chi phí là khoản làm giảm lợi ích kinh tế dưới dạng luồng chi hoặc giảm giá trị tài sản, hoặc phát sinh nợ dẫn tới giảm vốn chủ sở hữu (không phải các khoản giảm do phân chia cho các chủ […]

Làm kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh (phần 1)

kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh

Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh (Phần 1) – Với các doanh nghiệp thương mại, tiêu thụ hàng hóa là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình kinh doanh, quyết định thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Điều đó cho thấy công tác hạch toán kế toán doanh […]

Chỉ dẫn cách tính giá thành dịch vụ trong công ty du lịch

tính giá thành dịch vụ

Tính giá thành dịch vụ – Ngành du lịch thuộc loại hình thương mại dịch vụ, vì vậy cách tập hợp chi phí và tính giá thành có điểm tương tự các loại hình dịch vụ khác. Tuy nhiên cũng có những sự khác biệt so với các loại hình dịch vụ khác nhất là […]

0973.241.678
0982.929.939
0973.241.678
0982.929.939