Khóa học kế toán tổng hợp Sản xuất Nâng Cao

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 
Hotline 3: 0982.929.939 - Hotline 4: 0973.241.678 
Trụ sở: 2/2 ngõ 84 Trần Quang Diệu, Đồng Đa, HN
 

 

 
Học thử miễn phí Xem giáo trình kế toán

KHUYẾN MẠI
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa học miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán bản quyền tốt nhất hiện nay
 • Hỗ trợ, giải đáp miễn phí trọn đời
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán online trọn đời
 • Hỗ trợ tìm việc làm

Xóa

Tài liệu học

Giáo trình Online
Video 189
Chứng từ 326
Phần mềm Misa, HTKK, TNCN
Bài kiểm tra tự động
Thảo luận nhóm
Tương tác với giáo viên
Hỗ trợ sau khóa học

CHỈ CÓ TẠI KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

ĐỐI TƯỢNG

♦ Là kế toán mảng sản xuất, giám đốc/nhà quản lý,…

♦ Muốn có 1 chuyên gia kế toán sản xuất để hỏi bất cứ lúc nào khi cần 

♦ Muốn nâng cao trình độ nghiệp vụ làm kế toán trưởng/ kế toán tổng hợp mảng sản xuất

♦ Muốn học xử lý phát sinh trong định mức NVL tính giá thành có điều chỉnh hợp lý

♦ Muốn nhận làm dịch vụ kế toán sản xuất cho nhiều doanh nghiệp cùng lúc

Giám đốc/nhà quản lý công ty sản xuất tổ chức hoạt động & kiểm soát bộ máy kế toán

♦ Hay mắc lỗi gặp sai xót bị truy thu thuế gây thiệt hại tài chính cho công ty sản xuất

LỢI ÍCH TỪ KHÓA HỌC

♦ Đưa ra phương án xử lý, cân đối các loại chi phí, cân đối lãi lỗ 

♦ Xác định các nguồn dự trữ tài chính nội bộ, giảm chi phí cho công ty

♦ Biết cách cân đối từng tài khoản, xử lý từng tài khoản hợp lý nhất trước khi kết chuyển giá vốn

♦ Biết cách dọn dẹp sổ sách lưu trữ hồ sơ hoá đơn chứng từ khoa học

Thông thạo mọi nghiệp vụ cách xử lý đa chiều chuyên nghiệp lĩnh vực sản xuất

♦ Hoàn thiện BCTC tổng hợp cân đối điều chỉnh phát sinh có lợi cho công ty 

Hoàn tất các báo cáo tổng hợp liên quan – tự tin công tác thanh kiểm toán các số liệu

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty sản xuất – kiểm soát bộ máy kế toán 

Cơ hội thăng tiến trong công việc kế toán – mở rộng mối quan hệ làm dịch vụ kế toán

Kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao – là sự kết hợp nhuần nhuyễn mọi vấn đề trong một doanh nghiệp đặc biệt là xử lý nâng cao kỹ năng bài toán giá thành cho doanh nghiệp. Mỗi  một công ty sản xuất. sẽ cần phải xác định một phương pháp giá thành riêng khác nhau. Căn cứ vào tính chất các mặt hàng sản xuất để lựa chọn phương pháp giá thành kết hợp. Đối với giáo trình sản xuất chuyên sâu trung tâm kế toán Việt Hưng xây dựng kết hợp đi hết tất cả các các phương pháp giá thành để học viên nắm bắt một cách khóa học và hệ thống nhất, cũng như sau khi hướng dẫn lập BCTC giúp học viên nắm và phân tích sâu được các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC KẾ TOÁN SẢN XUẤT NÂNG CAO

1. Hệ thống thông tin cơ sở phân tích dành cho công ty sản xuất

1.1 Hệ thống công việc tổng quan

– Thiết lập các cơ sở đầu kỳ một cách khóa học có hệ thống đối với kế toán doanh nghiệp sản xuất

– Hướng dẫn khai báo các thông tin kết hợp cho một doanh nghiệp sản xuất hoặc sản xuất kết hợp nhiều phương pháp giá thành với nhau

học kế toán tổng hợp sản xuất

– Hướng dẫn phân tách hệ thống tài khoản kế toán theo từng mảng sản xuất khác nhau kết hợp theo thông tư 133 và thông tư 200. Giải thích sự khác nhau khi phân tách Tài khoản liên quan cho việc tính giá thành theo từng thông tư

– Hướng dẫn cập nhập số dư, phân tích mối quan hệ giữa các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và các báo cáo chi tiết liên quan.

– Giải thích số dư TK giá thành: TK 154 – đầu kỳ – So với báo cáo chi tiết sản xuất kinh doanh dở dang theo từng dịch vụ giá thành liên quan và theo từng loại sản xuất phân mảng (học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao)

1.2 Hệ thống công việc chi tiết

– Nhập số dư công nợ

– Nhập số dư Công cụ dụng cụ chi tiết

– Nhập số dư Bảng trích khấu hao TSCĐ chi tiết

– Nhập số dư hệ thống Tài Khoản đầu năm

2. Hệ thống công việc phát sinh trong năm tài chính 

2.1 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp giản đơn

– Giải thích các loại sản phẩm nên sử dụng phương pháp giá thành giản đơn là gì?

– Hướng dẫn tạo mã thành phẩm

– Hướng dẫn tạo đối tượng tập hợp chi phí: Đối tượng tập hợp chi phí là gì?

– Hướng dẫn quy đổi NVL đầu vào: Đơn vị chính và đơn vị quy đổi – Cách phân biệt

– Hướng dẫn lập định mức nguyên vật liệu theo phương pháp giản đơn

– Hướng dẫn kỳ tính giá thành

– Xác định tập hợp chi phí trực tiếp

– Phân bổ chi phí trực tiếp theo tiêu thức phù hợp

– Tính giá thành sản phẩm

– Đánh giá dở dang theo pp giản đơn

– Tìm lỗi đối chiếu phương pháp giá thành giản đơn (học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao)

2.2 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp đơn hàng

– Giải thích các sản phầm nên sử dụng phương pháp đơn hàng

– Hướng dẫn cách tạo đơn đặt hàng

– Hướng dẫn cách xuất kho theo đơn đặt hàng, cách nhập kho từ đơn đặt hàng

– Hướng dẫn cách tập hợp chi phí theo đơn đặt hàng

– Phân bổ chi phí theo đơn đặt hàng

– Cách nghiệm thu đơn hàng

– So sánh , đối chiếu tìm lỗi sai trong đơn hàng

học kế toán tổng hợp

2.3 Hệ thống công việc kế toán giá thành cho phương pháp tỷ lệ

– Giải thích các sản phầm nên sử dụng phương pháp tỷ lệ, vì sao sử dụng phương pháp này

– Hướng dẫn cách tính tỷ lệ theo tiêu thức phù hợp

– Hướng dẫn cách xuất nguyên vật liệu theo phương pháp tỷ lệ

– Cách nhập kho theo phương pháp tỷ lệ

– Hướng dẫn cách tập hợp chi phí theo phương pháp tỷ lệ

– Phân bổ chi phí theo phương pháp tỷ lệ

– Hướng dẫn cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

– So sánh , đối chiếu tìm lỗi sai trong phương pháp này (học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao)

3. Hệ thống công việc kế toán giá thành theo công trình, vụ việc học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao

– Giải thích các sản phẩm dịch vụ trong kế toán

–  Hướng dẫn cách hạch toán các chi phí trong loại dịch vụ này

– Hướng dẫn kỳ tính giá thành dịch vụ , công trình, vụ việc, hợp đồng

– Hướng dẫn cách tập hợp chi phí trực tiếp theo công trình vụ việc

– Cách phân bổ chi phí Theo tiêu thức phù hợp

– Cách nghiệm thu công trình, vụ việc

– Cách kết chuyển Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

– Đánh giá chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối năm

4. Các nội dung hạch toán chung trong khóa học học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao

– Tiền lương và bảo hiễm xã hội cho các chi phí liên quan đến từng loại giá thành phân bổ

– Lập tỷ lệ trích lương, các khoản trích bảo hiểm xã hội

– Lập bảng lương, các công thức lập nhanh bảng lương trong excel. Hướng dận hạch toán lương theo bộ phận

– Lập các hợp đồng lao động theo phương pháp theo dõi nhanh và khoa học

– Lập tờ khai thuế GTGT/ Khấu trừ thuế/ Đối chiếu thuế

– Hạch toán doanh thu bóc tách ra từng loại giá thành trên

– Tính giá vốn từng loại theo doanh thu (học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao)

– So sánh doanh thu / giá vốn của từng sản phẩm thuộc loại giá thành.

5. Nội dung cuối kỳ học kế toán tổng hợp sản xuất nâng cao

– Lập bảng cân đối tài khoản: Cân đối các chỉ tiêu trên tài khoản kế toán

– Lập báo cáo kế toán

– Lập lưu chuyển tiền tệ, phân biệt lưu chuyển tiền tệ gián tiếp và trực tiếp

– Chia sẻ kinh nghiệm khi làm việc với thanh tra thuế 

– Hướng dẫn in và kết xuất sổ sách kế toán một cách có hệ thống và khoa học nhất để chuẩn bị cho quyết toán thuế về sau

Bạn đã sở hữu trong mình nền tảng kinh nghiệm làm kế toán sản xuất nhưng không muốn mãi dậm chân tại chỗ không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ mà chưa biết địa chỉ nào học tốt – Kế toán Việt Hưng tự tin là đơn vị sở hữu đội ngũ 80% Kế toán trưởng đủ trình độ có khả năng sư phạm trực tiếp dạy bạn 1 kèm 1 chỉ sau 30 ngày bạn sẽ thấy sự thay đổi khả năng nghiệp vụ nâng cao sau mỗi giờ học!

THAM KHẢO: 

Khóa học thực hành kế toán Gia công – Sản xuất

Khóa học thực hành kế toán Sản xuất Lắp ráp

Video liên quan

Phương pháp tính giá thành sản phẩm trong Công ty sản xuất nội thất
Kế toán nguyên vật liệu - Xuất kho nguyên vật liệu cho sản xuất
Cách phân bổ chi phí nguyên vật liệu sản xuất trên phần mềm kế toán misa 2017
Hướng dẫn kế toán online công ty sản xuất túi xách balo tại An Giang
Hệ thống sổ sách mới nhất dành cho công ty sản xuất năm 2019
Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Giảng viên

Học viên

VIỆT HƯNG CAM KẾT

 • Hoàn lại học phí nếu dạy không đúng như giới thiệu.
 • Giáo viên 100% có kinh nghiệm thực chiến.
 • Đổi giảng viên khác nếu không hài lòng.
 • Không phải học bù, không thiếu buổi.
 • Học đến đâu có thể áp dụng kiến thức vào làm việc ngay.
 • Nội dung hướng dẫn cập nhất mới nhật theo luật hiện hành.
 • Học xong chắc chắn sẽ làm tốt.
 • Hỗ trợ miễn phí trọn đời.
Xóa

Bạn đã từng học ở bất cứ đâu nhưng khi ĐI LÀM chắc chắn sẽ phải HỌC LẠI tại Kế Toán Việt Hưng. Đừng để mất Thời Gian - Cơ Hội và Học Phí.