Khoá học kế toán thương mại dịch vụ công ty phòng cháy chữa cháy

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Lớp học có giáo viên
5.000.000

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Lớp học có giáo viên
5.000.000

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy | Là dịch vụ cung cấp thiết bị được thiết kế để dập tắt đám cháy hoặc bảo vệ người dùng khỏi hỏa hoạn được xây dựng trong cơ sở hạ tầng của tòa nhà như hệ thống phun nước, hệ thống cắt điện, máy bơm cầm tay,… Làm sao để tính giá vốn hàng xuất kho, khấu hao TSCĐ, hạch toán thiết bị – chi phí phòng cháy chữa cháy hãy tham gia khoá học Kế toán Việt Hưng ngay hôm nay.

I. Nguyên lý kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

Nguyên lý kế toán là cơ sở nền tảng để bạn từ đó có kiến thức tư duy khi vào phần thực hành trên phần mềm kế toán.

PHẦN 1: Hướng dẫn chung – Nguyên lý kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– So sánh hệ thống Thông tư 133 Thông tư 200

– Hướng dẫn nguyên tắc, kết cấu của từng loại tài khoản

– Hướng dẫn 4 tính chất cần biết trong nguyên lý kế toán

– Cho các ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm 

PHẦN 2: Về mua hàng hóa trong nước – mua nguyên vật liệu kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Kết cấu các tài khoản liên quan đến hàng hóa

– Hướng dẫn cách hạch toán mua hàng hóa, mua nguyên vật liệu xuất thẳng cho các công trình kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hướng dẫn các chi phí mua hàng, phân bổ giá trị nhập mua cho vào giá trị hàng hóa, vật tư nhập mua

– Cho ví dụ minh họa và bài tập mua hàng trắc nghiệm

PHẦN 3: Về mua công cụ dụng cụ kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Khái niệm CCDC. Cách sử dụng công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hạch toán mua Công cụ dụng cụ thanh toán ngay và chưa thanh toán nhập vào kho

– Hạch toán mua CCDC thanh toán ngay và chưa thanh toán đưa vào sử dụng luôn không qua kho

– Hạch toán ghi giảm công cụ dụng cụ, điều chuyển công cụ dụng cụ sang các bộ phận khác

– Tính và phân bổ CCDC vào chi phí theo từng loại hình Doanh nghiệp

– Làm bài kiểm tra cụ thể từng nội dung về chương CCDC này

PHẦN 4: Về mua tài sản cố định kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Khái niệm về tài sản cố định, các tiêu chí mới về việc đánh giá là tài sản cố định, phân loại tài sản cố định,

– Hạch toán hóa đơn mua và ghi tăng TSCĐ

– Hạch toán các chi phí liên quan làm tăng giá trị nguyên giá TSCĐ

– Cách khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tại các bộ phận

– Hạch toán các bút toán liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hạch toán doanh thu nhượng bán thanh lý TSCĐ.

– Làm bài kiểm tra liên quan đến TSCĐ

PHẦN 5: Về tiền lương kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hạch toán trích lương trong các loại hình doanh nghiệp kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hạch toán các bút toán chi lương

– Hạch toán trích và chi các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn

– Làm bài tập liên quan đến tiền lương và bảo hiểm các loại.

PHẦN 6: Về bán hàng và giảm giá hàng bán kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hướng dẫn các phương pháp tính giá xuất kho kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hạch toán nội dung kế toán bán hàng hóa, thành phẩm thu tiền ngay của khách hàng và chưa thu tiền

– Hạch toán nội dung kế toán bán dịch vụ thu tiền ngay và chưa thu tiền của khách hàng.

– Hạch toán hàng bán bị trả lại và các ví dụ cụ thể

– Hạch toán chiết khấu thanh toán và các ví dụ cụ thể

– Hạch toán giảm giá hàng bán và các ví dụ cụ thể

PHẦN 7: Hướng dẫn Các nghiệp vụ về dòng tiền

– Cách cân đối tiền trong doanh nghiệp kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy

– Hồ sơ góp vốn gửi mẫu cho học viên để xử lý vấn đề góp vốn trong công ty 

– Xử lý âm quỹ tiền mặt và các nội dung về hồ sơ vay mượn tiền liên quan

II – Nội dung thực hành kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy 

Song song với việc học nguyên lý dành cho công ty thương mại mua bán, dịch vụ phòng cháy chữa cháy thì kế toán cần nắm rõ quy trình hạch toán hóa đơn chứng từ liên quan vào trong phần mềm kế toán MISA, FAST… Để làm sao lên được bộ BCTC hoàn chỉnh đến công ty vừa có thương mại, vừa có dịch vụ đặc thù về phòng cháy chữa cháy.

1. Số dư đầu kỳ kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy 

công ty phòng cháy chữa cháy 2
Xử lý số dư kế toán thương mại dịch vụ công ty phòng cháy chữa cháy

– Hướng dẫn khai báo các thông tin đầu kỳ theo trình tự

– Cập nhật báo cáo công nợ phải thu của các khách hàng

– Cập nhật báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp

– Cập nhật bảng phân bổ CCDC đầu kỳ dành cho mảng thương mại và dịch vụ lắp đặt

– Cập nhật bảng trích khấu hao TSCĐ đầu kỳ

– Cập nhật hàng tồn kho đầu kỳ

– Hướng dẫn cập nhất số dư tài khoản ngân hàng

– Hướng dẫn cập nhật nhanh từ trên hệ thống File Excel lên phần mềm Misa

2. Phát sinh trong kỳ kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy 

Hạch toán các nội dung chi tiết kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy 

Trước tiên học viên sẽ được hướng dẫn cách định hình những công việc mà một nhân viên kế toán tổng hợp phải làm từ việc xác định hình thức kế toán doanh nghiệp đang áp dụng, hình thức doanh nghiệp, các chế độ kế toán đang được áp dụng tại doanh nghiệp…

PHẦN 1: Chương kế toán mua hàng hóa

 • Khai báo hàng hóa, kho hàng

 • Hướng dẫn hạch toán mua hàng hóa nhập kho thanh toán ngay, chưa thanh toán

 • Khai báo các mã hàng hóa, NVL trong phòng cháy chữa cháy vì có khá nhiều mã chi tiết nhỏ lẻ.

PHẦN 2: Chương kế toán bán hàng trên phần mềm

 • Hướng dẫn tất cả các hóa đơn chứng từ bán hàng, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, bảng kê bán hàng, báo cáo chi tiết bán hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng.

 • Hướng dẫn hạch toán doanh thu dịch vụ công trình lắt đặt phòng cháy chữa cháy chi tiết

 • Lập báo cáo chi tiết bán hàng: Doanh thu bán hàng riêng, doanh thu dịch vụ riêng

 • Tạo mã công trình dịch vụ theo hợp đồng lắp đặt phòng cháy.

PHẦN 3: Hướng dẫn hóa đơn công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

Thông tư quy định về thời gian phân bổ Công cụ dụng cụ

Bước 1: Hạch toán công cụ dụng cụ mua mới

Bước 2: Hạch toán ghi tăng CCDC

Bước 3: Hướng dẫn phân bổ CCDC và cách đối chiếu trên phần mềm kế toán.

PHẦN 4: Hướng dẫn Phần Tài sản cố định thực hành

Thông tư quy định về thời gian trích TSCĐ

Bước 1: Hướng dẫn hạch toán mua mới TSCĐ

Bước 2: Hướng dẫn hạch toán ghi tăng TSCĐ

Bước 3: Hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ

Bước 4: Hướng dẫn đối chiếu TSCĐ đúng sai và cách sửa lỗi.

PHẦN 5: Hướng dẫn các nghiệp vụ lương và BHXH

 • Hướng dẫn hạch toán tiền lương

 • Hướng dẫn lập bảng lương: Lương riêng cho bộ phận quản lý, lương cho bộ phận bán hàng, lương cho bộ phận lắp đặt

 • Hướng dẫn trích BHXH, BHYT, BHTN

 • Hướng dẫn làm hồ sơ lương cho BHXH Và cho bên hồ sơ thuế

công ty phòng cháy chữa cháy 3
Hạch toán phát sinh cuối kỳ kế toán thương mại dịch vụ công ty phòng cháy chữa cháy

PHẦN 6: Các vấn đề về cân đối tiền mặt, công nợ

 • Cân đối công nợ phải thu

 • Cân đối công nợ phải trả

 • Dòng tiền âm thì nên chỉnh sửa hạch toán như thế nào

PHẦN 7: Các vấn đề về kho trong kế toán

 • Xác định phương pháp kho, tính giá xuất kho

 • Cân đối chỉ tiêu kho trên BCTC và báo cáo tồn kho

PHẦN 8: Cân đối giá thành dịch vụ phòng cháy chữa cháy

 • Hướng dẫn học viên đầy đủ quy trình hồ sơ nghiệm thu công trình lắp đặt

 • Hướng dẫn lập quy trình giá thành: Kỳ giá thành – Phân bổ chi phí & nghiệm thu – Kết chuyển giá thành

 • Đối chiếu báo cáo giá thành: Cân đối đúng sai – Sữa lỗi

PHẦN 9: Thuế GTGT trong khi lập BCTC

 • Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý, bảng kê mua vào – bảng kê bán ra

 • Khấu trừ thuế GTGT

 • Cân đối chỉ tiêu thuế GTGT Nợ TK 133 so với Tờ khai thuế, Có TK 3331 so với tờ khai thuế.

3. Công việc cuối năm kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy 

công ty phòng cháy chữa cháy 4
Báo cáo cuối kỳ kế toán thương mại dịch vụ công ty phòng cháy chữa cháy

Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng cần phân tích thật rõ trước khi nộp. Chính vi thế trải qua các bước trên phần này Giáo viên sẽ hướng dẫn

PHẦN 1: Về thuế TNDN trong doanh nghiệp

– Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN năm

– Cân đối thuế TNDN năm cho hợp lý

– Bút toán điều chỉnh thuế TNDN bị âm chuyển lãi lỗ giữa các năm

PHẦN 2: Lập Báo cáo tài chính

– Kiểm tra các chỉ tiêu trên Cân đối tài khoản (Với công ty thương mại dịch vụ cần đối chiếu so sánh riêng doanh thu của bên mảng thương mại riêng – đi với giá vốn của mảng thương mại riêng, doanh thu của mảng dịch vụ riêng đi với giá vốn mảng dịch vụ riêng)

– Lập cân đối kế toán

– Lập Lưu chuyển tiền tệ

– Lập Thuyết minh báo cáo tài chính

PHẦN 3: Thuế Thu nhập Cá nhân

Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN nằm trong bộ BCTC

PHẦN 4: Sổ sách và cách sắp xếp hồ sơ

Chi tiết các loại sổ sách kế toán cần in cuối năm bao gồm:

– Hướng dẫn in sổ cái các tài khoản

– Hướng dẫn in sổ chi tiết các tài khoản

– Hướng dẫn in sổ các báo cáo khác

– Hướng dẫn in hợp đồng lao động, chứng từ đi kèm

– Hướng dẫn kinh nghiệm thanh tra thuế

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học kế toán thương mại dịch vụ phòng cháy chữa cháy với cam kết chỉ với 1 khóa học duy nhất bạn thành thạo hạch toán ngay cả các nghiệp vụ phát sinh tại công ty, tính giá vốn hàng xuất kho, khấu hao TSCĐ cho đến tự mình lên hoàn chỉnh bộ BCTC đầy đủ. Ngoài ra, bạn tham khảo thêm khóa học kế toán Xây dựng để thêm kiến thức cho mảng thi công lắp đặt công trình PCCC.

Doanh nghiệp

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Thị Thu
Trần Thị Thu
Bình chọn :
     

tư vấn mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trần Thị Thu

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé

Học thử miễn phí trên Giáo trình kế toán online của Kế Toán Việt Hưng tại link này:

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty 2 lĩnh vực

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ định khoản hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hiểu sâu quy trình hạch toán cân đối giá thành song song 2 lĩnh vực

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty sản xuất – xây dựng nhanh và chính xác nhất

Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 2 lĩnh vực

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – điều mọi kế toán e ngại bị bắt lỗi bị phạt

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty 2 lĩnh vực – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việccơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Hiểu rõ hồ sơ sổ sách tiếp nhận bàn giao công việc với kế toán cũ khi vào làm việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Trần Thị Thu
Trần Thị Thu
Bình chọn :
     

tư vấn mình khóa này

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Trần Thị Thu

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn về khóa học nhé