Khóa học kế toán khách sạn dành cho người mới bắt đầu

Hotline 1: 0988.680.223 - Hotline 2: 0912.929.959 

Hình thức học
Bỏ chọn

KHUYẾN MẠI
 • Phần mềm hóa đơn điện tử ViVoice
 • Phần mềm kế toán quản trị ViMac
 • Học thử miễn phí
 • Đăng ký 01 khóa học tặng kèm 01 khóa miễn phí
 • Giảm 10% khi đăng ký từ 02 khóa (cùng hình thức học) 
 • Tặng phần mềm kế toán Misa Enterprise
 • Trắc nghiệm, kiểm tra kiến thức kế toán miễn phí
 • Tặng bộ giáo trình kế toán Online đầy đủ Video, Tài liệu
 • Hỗ trợ tìm việc làm
CAM KẾT
 • Học xong chắc chắn sẽ thành thạo nghề
 • Không giới hạn số buổi - thời gian học
 • Giải đáp, hỗ trợ miễn phí trọn đời
 • Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm thực chiến
 • Được đổi giáo viên, giờ học, khóa học
 • Giáo trình chứng từ sống, cập nhật mới nhất
 • Chất lượng hàng đầu, không đâu bằng được

 

Hình thức học
Bỏ chọn

Hotline: 0988.680.223  -  0912.929.959

Kế toán khách sạn dành cho người mới | Khách sạn là loại hình dịch vụ chưa bao giờ hết “HOT” bởi sự lịch thiệp, chu đáo & sang trọng. Nhưng đối với mảng kế toán sẽ là sự tổng hợp của nhiều loại hình doanh nghiệp trong đó kết quả là lợi nhuận – là sự tập hợp giá thành dịch vụ (món ăn & dịch vụ phòng). Hãy cùng trải nghiệm khoá học ngay hôm nay tại Kế toán Việt Hưng để thấy sự hiệu quả chỉ với thời gian ngắn.

I – Nguyên lý kế toán dành cho kế toán khách sạn

Nguyên lý kế toán là cơ sở nền tảng để bạn từ đó có kiến thức tư duy khi vào phần thực hành trên phần mềm kế toán.

PHẦN 1: Hướng dẫn chung Nguyên lý kế toán

– So sánh hệ thống Thông tư 133 và Thông tư 200.

Hướng dẫn nguyên tắc, kết cấu của từng loại tài khoản.

– Hướng dẫn 4 tính chất cần biết trong nguyên lý kế toán.

– Cho các ví dụ minh họa và bài tập trắc nghiệm trên web.

PHẦN 2: Chương chi phí trong khách sạn

Chi phí quản lý khách sạn.

– Chi phí trực tiếp tạo ra doanh thu khách sạn.

– Bài tập về chi phí trong khách sạn.

PHẦN 3: Chương mua công cụ dụng cụ

– Khái niệm CCDC, cách sử dụng công cụ dụng cụ trong các doanh nghiệp dịch vụ khách sạn.

Hạch toán mua Công cụ dụng cụ thanh toán ngay và chưa thanh toán nhập vào kho.

– Hạch toán mua CCDC thanh toán ngay và chưa thanh toán đưa vào sử dụng luôn không qua kho.

– Hạch toán ghi giảm CCDC, điều chuyển công cụ dụng cụ sang các bộ phận khác.

– Tính và phân bổ CCDC vào chi phí theo từng loại hình Doanh nghiệp.

– Làm bài kiểm tra cụ thể từng nội dung về chương CCDC này.

PHẦN 4: Chương mua tài sản cố định

– Khái niệm về tài sản cố định, các tiêu chí mới về việc đánh giá là tài sản cố định, phân loại tài sản cố định.

– Hạch toán các chi phí liên quan làm tăng giá trị nguyên giá TSCĐ

– Cách khấu hao TSCĐ tính vào chi phí tại các bộ phận trong khách sạn.

– Hạch toán các bút toán liên quan đến việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, hạch toán doanh thu nhượng bán thanh lý TSCĐ.

– Làm bài kiểm tra liên quan đến TSCĐ.

PHẦN 5: Chương kế toán tiền lương

– Hạch toán trích lương trong các loại hình doanh nghiệp: Khách sạn.

– Hạch toán các bút toán chi lương.

– Hạch toán trích và chi các loại bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn.

– Làm bài tập liên quan đến tiền lương và bảo hiểm các loại.

PHẦN 6: Chương kế toán dịch vụ khách sạn, giảm trừ doanh thu điều chỉnh trong khách sạn

– Hạch toán doanh thu dịch vụ khách sạn và dịch vụ khác.

– Hướng dẫn điều chỉnh giảm doanh thu.

– Hướng dẫn ghi nhận doanh thu và thu nhập khác.

II – Thực hành khóa học kế toán khách sạn

Song song với việc học nguyên lý thì bước này cần thực hiện các bước thực hành trên phần mềm kế toán Mi sa, hoặc fast. Để đi theo trình tự các nội dung sau . Mục đích cuối cùng là lập được BCTC, báo cáo thuế cho công ty dịch vụ khách sạn.

1. Nội dung đầu kỳ kế toán khách sạn

học kế toán khách sạn 2
Xử lý số dư đầu kỳ kế toán khách sạn dành cho người mới bắt đầu

– Hướng dẫn khai báo các thông tin đầu kỳ theo trình tự.

– Cập nhật báo cáo công nợ phải thu của các khách hàng.

– Cập nhật báo cáo công nợ phải trả cho nhà cung cấp.

– Cập nhật bảng phân bổ CCDC đầu kỳ.

– Cập nhật bảng trích khấu hao TSCĐ đầu kỳ.

– Cập nhật hàng tồn kho đầu kỳ.

– Hướng dẫn cập nhất số dư tài khoản ngân hàng.

– Hướng dẫn cập nhật nhanh từ trên hệ thống file excel lên phần mềm MISA.

2. Nội dung trong kỳ kế toán khách sạn

Hạch toán các nội dung chi tiết

PHẦN 1: Kế toán bán hàng trên phần mềm

– Hướng dẫn làm hồ sơ lưu trú trong khách sạn.

– Hướng dẫn tạo doanh thu dịch vụ khách sạn.

– Hướng dẫn hạch toán doanh thu dịch vụ khách sạn.

Hướng dẫn cách đối chiếu doanh thu tháng, quý, năm so với hồ sơ lưu trú trong khách sạn.

PHẦN 2: Hướng dẫn hóa đơn công cụ dụng cụ, chi phí trả trước

– Khai báo danh mục kho CCDC mua về nhập kho.

– Khai báo danh mục Công cụ dụng cụ mua về dùng ngay.

– Thông tư quy định về thời gian phân bổ Công cụ dụng cụ.

Hạch toán công cụ dụng cụ mua mới.

– Hạch toán ghi tăng CCDC vào các phòng ban.

Hướng dẫn phân bổ CCDC và cách đối chiếu trên phần mềm kế toán.

PHẦN 3: Hướng dẫn Phần Tài sản cố định thực hành

Thông tư quy định về thời gian trích TSCĐ.

– Khai báo mã TSCĐ trên phần mềm.

– Hướng dẫn hạch toán mua mới TSCĐ.

– Hướng dẫn hạch toán ghi tăng TSCĐ.

– Hướng dẫn trích khấu hao TSCĐ.

học kế toán khách sạn 3
Hạch toán phát sinh trong kỳ kế toán khách sạn dành cho người mới bắt đầu

– Hướng dẫn đối chiếu TSCĐ đúng sai và cách sửa lỗi.

– Đối chiếu mối quan hệ giữa chỉ tiêu 214 trên Báo cáo tài chính so các báo cáo về TSCĐ.

PHẦN 4: Hướng dẫn các nghiệp vụ lương và BHXH

– Hướng dẫn lập bảng lương cho công ty khách sạn.

– Hướng dẫn lập bảng chấm công cho công ty khách sạn.

– Hướng dẫn hạch toán tiền lương.

– Hướng dẫn trích BHXH , BHYT, BHTN.

– Các bước đối chiếu chỉ tiêu lương, Bảo hiểm giữa báo cáo tài chính so với hồ sơ lương.

PHẦN 5: Các vấn đề về cân đối tiền mặt, công nợ

– Cân đối công nợ phải thu.

– Cân đối công nợ phải trả.

– Đối chiếu sổ quỹ với báo cáo tài chính.

PHẦN 6: Các vấn đề về kho trong kế toán

– Xác định phương pháp kho, tính giá xuất kho.

– Đối chiếu chỉ tiêu kho CCDC trong khách sạn so với báo cáo tài chính.

PHẦN 7: Thuế GTGT trong khi lập BCTC

– Lập tờ khai thuế GTGT hàng quý, bảng kê mua vào- bảng kê bán ra.

– Khấu trừ thuế GTGT.

– Cân đối chỉ tiêu thuế GTGT nợ Tk 133 so với Tờ khai thuế, Có TK 3331 so với tờ khai thuế.

3. Công việc cuối năm kế toán khách sạn

học kế toán khách sạn 4
Báo cáo cuối kỳ kế toán khách sạn dành cho người mới bắt đầu

* Về Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là kết quả cuối cùng cần phân tích thật rõ trước khi nộp. Chính vi thế trải qua các bước trên phần này Giáo viên sẽ hướng dẫn

PHẦN 1: Về thuế TNDN trong doanh nghiệp

 • Hướng dẫn lập tờ khai thuế TNDN năm.

 • Cân đối thuế TNDN năm cho hợp lý.

 • Bút toán điều chỉnh thuế TNDN.

PHẦN 2: Lập Báo cáo tài chính

 • Kiểm tra các chỉ tiêu trên CĐTK.

 • Lập cân đối kế toán.

 • Lập Lưu chuyển tiền tệ.

 • Lập Thuyết minh báo cáo tài chính cho công ty khách sạn theo thông tư 133 và Thông tư 200.

PHẦN 3: Thuế Thu nhập Cá nhân

Hướng dẫn lập hồ sơ quyết toán thuế TNCN nằm trong bộ BCTC.

PHẦN 4: Sổ sách và cách sắp xếp hồ sơ (Nếu có)

 • Hướng dẫn in sổ cái các tài khoản.

 • Hướng dẫn in sổ chi tiết các tài khoản.

 • Hướng dẫn in sổ các báo cáo khác.

 • Hướng dẫn in hợp đồng lao động, chứng từ đi kèm.

 • Hướng dẫn kinh nghiệm thanh tra thuế.

Sự phát triển của du lịch phụ thuộc trực tiếp vào sự phát triển kinh doanh khách sạn, mà doanh thu khách sạn chiếm tỷ lệ không hề nhỏ trong tổng doanh thu du lịch vậy nên kế toán vị trí quan trọng không thể thiếu. Kế toán Việt Hưng là địa chỉ nền tảng học thực tế chuẩn mô hình DN kinh doanh khách sạn hiện nay trực tiếp 1 Kèm 1 đảm bảo 100% ĐẦU RA thành thạo nghiệp vụ & tự mình lên cả BCTC.

THAM KHẢO:

Khóa học kế toán tổng hợp Nhà Hàng Khách Sạn

Khóa học kế toán tổng hợp Du Lịch – Lữ Hành

Doanh nghiệp

Hình thức học

,

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thu Nhi
Nguyễn Thu Nhi
Bình chọn :
     

có dạy trên chứng từ riêng không add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Nhi

Chào bạn, Trung tâm có dạy kèm trên chứng từ riêng .Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thu Nhàn
Nguyễn Thu Nhàn
Bình chọn :
     

tự học mà không hiểu có ai hỗ trợ ko ah

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Nhàn

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Hoàng Thị Cúc
Hoàng Thị Cúc
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình với nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hoàng Thị Cúc

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Học viên đánh giá

Lợi ích của khóa học

♦ Hiểu sâu hơn về công việc của một kế toán công ty DV khách sạn

♦ Nắm vững kiến thức nguyên lý kế toán & định khoản kế toán chi tiết

♦ Thành thạo mọi nghiệp vụ hạch toán chi tiết các tài khoản kế toán

♦ Hoàn tất mọi báo cáo liên quan – va chạm xử lý tình huống thực tế công ty 

♦ Thành thạo các loại báo cáo thuế. Nộp thuế online qua mạng

♦ Hiểu sâu tính giá thành DV tự mình lên báo cáo tài chính công ty 

♦ Tự mình hoàn thiện sổ sách công ty DV khách sạn nhanh và chính xác nhất

♦ Thông thạo tự tin quyết toán với cơ quan thuế – hoàn tất các báo cáo

♦ Tự tin quản lý vận hành tốt công ty DV khách sạn – kiểm soát bộ máy kế toán 

♦ Nhanh chóng ứng tuyển & tìm kiếm được 1 công việc – cơ hội thăng tiến trong công việc

♦ Đúc kết những kỹ năng & kinh nghiệm thực tế sau khi hoàn thành khoá học thực tế 

Giảng viên tiêu biểu

Theo dõi
Thông báo cho
guest
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Nguyễn Thu Nhi
Nguyễn Thu Nhi
Bình chọn :
     

có dạy trên chứng từ riêng không add

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Nhi

Chào bạn, Trung tâm có dạy kèm trên chứng từ riêng .Bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Nguyễn Thu Nhàn
Nguyễn Thu Nhàn
Bình chọn :
     

tự học mà không hiểu có ai hỗ trợ ko ah

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Nguyễn Thu Nhàn

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé

Hoàng Thị Cúc
Hoàng Thị Cúc
Bình chọn :
     

tư vấn cho mình với nhé

Kế Toán Việt Hưng
Kế Toán Việt Hưng
Trả lời  Hoàng Thị Cúc

Chào bạn, bạn vui lòng để lại số điện thoại hoặc liên hệ 0988.680.223 để được tư vấn chi tiết về khóa học nhé