Hạch toán lương công ty xây dựng theo Quyết định 48 – BTC

Hạch toán lương trong công ty xây dựng theo Quyết định 48 – BTC như thế nào? Kế toán Việt Hưng hướng dẫn các bạn kế toán viên mới bắt đầu công việc cách hạch toán lương công ty Xây dựng theo quyết định 48 – BTC. 

hạch toán lương trong công ty xây dựng theo quyết định 48

Mức lương: là số lương tiền tệ được quy định để trả công lao động trong một đơn vị thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với các hệ số trong thang lương. Tổng lương của mỗi nhân viên được tính bằng nhiều loại chi phí công lại. Ngoài mức lương cơ bản còn có các lương phụ trợ như ăn uống, xăng xe đi lại, tăng ca, …

Chi phí tiền lương là một loại chi phí chiếm tỷ lệ khá cao trong các doanh nghiệp. Để hạch toán chính xác tiền lương trong công ty Xây dựng theo quyết định 47 – BTC, kế toán viên cần phải hạch toán chi tiết ở từng bộ phận. Như nhân công tham gia xây dựng, bộ phận kỹ thuật, bộ phận văn phòng, bộ phận lái máy, bảo hiểm lao động,…

Hạch toán tiền lương công ty xây dựng theo Quyết định 48 – BTC

Hạch toán lương trong công ty Xây dựng có điểm khác biệt với phương pháp hạch toán lương cơ bản trong các ngành nghề khác. Đặc biệt, hạch toán lương theo Quyết định 48 – Bộ tài chính có sự khác biệt so với thông tư 133/2016/TT-BTC.

Trích lương phải trả cho công nhân trực tiếp thi công công trình

 • Nợ TK 1541 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Có TK 334

Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý

 • Nợ TK 6422
 • Có TK 334

Trích lương phải trả cho bộ phận lái máy

 • Nợ TK 1544
 • Có TK 334

Trích tiền lương phải trả cho bộ phận quản lý công trình

 • Nợ TK 1547 – Chi phí sản xuất chung
 • Có TK 334

Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trừ vào chi phí quản lý doanh nghiệp

 • Nợ TK 154
 • Có TK 3383: 18%
 • Có TK 3384: 3%
 • Có TK 3389: 1%

Trích bảo hiểm xã hội, bảo hiển y tế, bảo hiểm thất nghiệp trừ vào tiền lương nhân viên

 • Nợ TK 334
 • Có TK 3383: 8%
 • Có TK 3384: 1,5%
 • Có TK 3389: 1%
 • Có TK 3335: Thuế TNDN (nếu có)

Chi lương

Là lấy dư có TK 334 trừ đi dư nợ TK 334, được bao nhiêu là phần chi lương.

 • Nợ TK 334
 • Có TK 111, TK 112

Chi các khoản bảo hiểm

Khi chi các loại bảo hiểm, kế toán viên công các loại bảo hiểm tương ứng của phần trừ vào chi phí của doanh nghiệp. Và phần mà nhân viên phải chịu sẽ có tỷ lệ tương ứng như sau:

 • Nợ TK 3383: 26%
 • Nợ TK 3384: 4.5%
 • Nợ TK 3389: 2%
 • Có TK 111, TK 112: 32.5%

Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam, thường không có kinh phí công đoàn. Còn nếu có kinh phí công đoàn, kế toán trích tài khoản 3382 (trích doanh nghiệp 1%, trừ lương nhân viên 1%) vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trên đây là cách hạch toán tiền lương trong công ty xây dựng theo Quyết định 48 – BTC. Kế toán viên cần nắm chắc các bút toán để áp dụng vào công việc hạch toán lương và tránh nhầm lẫn với cách hạch toán lương theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. 

0 0 Bình chọn
Bình chọn
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận