Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm hành chính sự nghiệp tốt nhất

Vậy là đã tháng 12 lại sắp kết thúc năm – Các bạn nhà kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp cũng đang tất bật gấp rút chuẩn bị một mùa báo cáo tài chính năm. Nhưng vì nhiều lý do khác nhau như bạn chưa quen công việc hoặc bận không có thời gian xử lý. Hiểu được những khó khăn của doanh nghiệp bạn gặp phải Kế toán Việt Hưng tự hào về thế mạnh mảng Hành chính sự nghiệp hiếm có nơi nào có. Dịch vụ làm báo cáo tài chính HCSN Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành tốt nhất mọi công việc của đơn vị mình chi tiết, đầy đủ, chính xác & đúng quy định pháp luật.

dịch vụ làm báo cáo tài chính năm
Dịch vụ làm báo cáo tài chính năm hành chính sự nghiệp tốt nhất

Kế toán hành chính sự nghiệp (HCSN) là một bộ phận cấu thành của hệ thống KTNN, với chức năng tổ chức hệ thống thông tin kế toán toàn diện, liên tục, có hệ thống để phản ánh tình hình tiếp nhận và sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), quỹ, tài sản công ở các đơn vị, tổ chức có sử dụng và không sử dụng NSNN. Kế toán HCSN không những có vai trò quan trọng trong quản lý ngân sách hoạt động của từng đơn vị mà còn rất cần thiết và quan trọng trong quản lý ngân sách quốc gia. Cùng với kế toán NSNN tại KBNN, kế toán HCSN đã đóng một vai trò quan trọng trong việc kịp thời cung cấp các thông tin về NSNN cho các cấp chính quyền, các cơ quan quản lý từ Trung ương đến địa phương phục vụ cho việc quản lý, điều hành hiệu quả NSNN các cấp.

1. Hồ sơ cho việc làm dịch vụ kế toán hành chính sự nghiệp

  • Bạn gửi dữ liệu cho trung tâm bằng các cách: email chứng từ, gửi chuyển phát nhanh chứng từ về trung tâm, gửi data dữ liệu về trung tâm để trung tâm xử lý
  • Trưởng bộ phận dịch vụ sẽ thu thập thông tin, hạch toán và làm việc với bạn một cách có hệ thống để báo cáo ra đúng nhất cho từng đơn vị

2. Công việc lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp hành chính sự nghiệp

  • Nhận hóa đơn, chứng từ, sắp xếp hóa đơn chứng từ theo hệ thống khoa học
  • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
  • Cân đối các chỉ tiêu tổng hợp đối chiếu báo cáo về các vấn đề như

+ Công cụ dụng cụ

+ Tài sản cố định

+ Cân đối quỹ

+ Cân đối ngân hàng

+ Cân đối thuế GTGT

+ Cân đối các nguồn thu, chi

  • Lập báo cáo tài chính năm

+ Lập báo cáo tài chính theo thông tư 107

+ Lập báo cáo đối chiếu kho bạc

+ Lập các báo cáo quyết toán

+ Lập các báo cáo liên quan khác.

3. Thời hạn làm báo cáo tài chính

Trung tâm sẽ lập Báo cáo tài chính gửi cho các đơn vị đúng hạn nộp theo yêu cầu.

Căn cứ theo quy định pháp luật hạn nộp BCTC:

Đơn vị hành chính, sự nghiệp nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền các báo cáo tài chính năm theo quy định tại Thông tư này.
Báo cáo tài chính năm của đơn vị hành chính, sự nghiệp phải được nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc đơn vị cấp trên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
Cũng theo quy định này, báo cáo tài chính được công khai theo quy định của pháp luật về kế toán và các văn bản có liên quan.

4. Mức phí

Liên hệ: 098.868.0223

 

Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0973.241.678
0982.929.939
0973.241.678
0982.929.939