Category Archives: Chuẩn mực kế toán Việt Nam

Chi phí kế toán đi vay theo chuẩn mực kế toán số 16

chi-phi-ke-toan-di-vay-theo-chuan-muc-so-16

Chi phí kế toán đi vay theo chuẩn mực số 16 Ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC. Nội dung chi phí đi vay theo chuẩn mực số 16 là gì?  Chi phí đi vay là lãi tiền vay và các chi phí khác phát sinh liên quan trực tiếp đến các […]

Các chuẩn mực kế toán tài sản cố định vô hình (số 04)

chế độ kế toán

Các chuẩn mực kế toán là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng không thể thiếu đối với một nhân viên kế toán. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu các chuẩn mực kế toán tài sản vô hình qua bài viết dưới đây nhé 1. Chuẩn mực kế toán là gì? Chuẩn […]

Hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200 mới nhất 2019

phân tích báo cáo tài chính

Hệ thống tài khoản kế toán gồm những loại tài khoản nào? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ bạn đọc trong bài viết dưới đây về hệ thống tài khoản kế toán theo TT 200 cập nhật mới nhất cho năm 2019.  XEM THÊM Danh mục hệ thống bảng tài khoản kế toán theo […]

Chuẩn mực kế toán hợp đồng xây dựng là gì?

bảng dự toán xây dựng công trình

Chuẩn mực kế toán hợp đồng xây dựng số 15 là gì? Kế toán Việt Hưng giới thiệu tới bạn đọc chuẩn mực kế toán số 15 – hợp đồng xây dựng với những cập nhật mới nhất trong bài viết dưới đây. Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn […]

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam cho đến nay bao gồm 26 chuẩn mực kế toán. Chuẩn mực kế toán ra đời nhằm mục đích gì? Các chuẩn mực kế toán theo quy định định mới nhất hiện nay bao gồm các chuẩn mực nào? Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu chi […]

Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

phuong-phap-tinh-thue-gtgt-dau-vao-dau-ra

Chuẩn mực kế toán số 27. Là quy định nội dung tối thiểu của một BCTC tóm lược giữa niên độ. Các nguyên tắc ghi nhận và đánh giá cần phải được áp dụng khi lập và trình bày BCTC giữa niên độ. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: QUY ĐỊNH CHUNG CHUẨN MỰC […]

Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

Chuẩn mực kế toán số 28. Là quy định nguyên tắc và phương pháp lập báo cáo các thông tin tài chính theo bộ phận, lĩnh vực kinh doanh và các khu vực địa lý khác nhau của doanh nghiệp. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm: QUY ĐỊNH CHUNG CHUẨN MỰC KẾ […]

Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

bao-cao-luu-chuyen-tien-te-theo-phuong-phap-truc-tiep

Chuẩn mực kế toán số 29. Là quy định các nguyên tắc, phương pháp kế toán và trình bày sự thay đổi trong các chính sách kế toán, các ước tính kế toán và sửa chữa các sai sót để doanh nghiệp có thể lập và trình bày báo cáo tài chính một cách nhất […]

Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

Kế toán thuế giỏi

QUY ĐỊNH CHUNG CHUẨN MỰC KẾ TOÁN SỐ 30 Lãi trên cổ phiếu 1. Mục đích của Chuẩn mực kế toán số 30 Là quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán trong việc xác định và trình bày lãi trên cổ phiếu. Nhằm so sánh hiệu quả hoạt động giữa các […]