Category Archives: Bài tập tài chính doanh nghiệp

Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm

Bài 1: Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm Định giá trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm như thế nào? Trái phiếu có thời hạn và trả lãi định kỳ nửa năm là loại trái phiếu có xác định thời gian đáo […]

0912.929.959
0988.680.223
0912.929.959
0982.929.939