Chuyên mục: Bài tập kiểm toán tài chính

Bài tập kế toán tài chính 1 – bài 1 – Hạch toán phải trả người bán – TK 331 – Có lời giải chi tiết

Nợ người bán: đối với mỗi công ty thì cần phải theo dõi chi tiết các khoản nợ ứng với mỗi nhà cung cấp. Đây là chỉ tiêu quan trọng để nhận biết được khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ với các bạn: Bài tập kế toán […]

0973.241.678
0982.929.939
0973.241.678
0982.929.939