Category Archives: Bài tập kế toán quản trị

Bài tập phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp

bai-tap-phan-tich-co-cau-tai-san-cua-doanh-nghiep

Bài 5 – Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp Phân loại tài sản của doanh nghiệp bao gồm những gì?. Làm thể nào để Phân tích cơ cấu tài sản của doanh nghiệp.   Cho biết một số chỉ tiêu trên Bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp năm N […]

Bài tập kế toán quản trị: Bài số 1 (có lời giải)

bai-tap-ke-toan-quan-tri-bai-so-1-co-loi-giai

Bài tập kế toán quản trị – Lập dự toán Đề bài bài tập kế toán quản trị Tham khảo: Các khóa học thực hành kế toán tại Kế toán Việt Hưng Công ty TNHH Thanh Bình, kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê […]