Chuyên mục: Bài tập kế toán ngân hàng

Bài tập kế toán ngân hàng: Bài 1 (có lời giải)

Bài 1: Bài tập kế toán ngân hàng Dạng Bài tập kế toán ngân hàng – tiền gửi tiết kiệm Ngày 17/7/2007, khách hàng N đến gửi tiết kiệm định kỳ 3 tháng, với số tiền 150 triệu đồng, trả lãi đầu kỳ. Lãi suất 0.68% trên 1 tháng. Xử lý kế toán trong những […]

0973.241.678
0982.929.939
0973.241.678
0982.929.939